Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-23-DAiPM-PN-JS/2018

Materiały informacyjne w 3 częściach

Postępowanie na „Materiały informacyjne w 3 częściach” – nr BZP-WPP-2374-2-23-DAiPM-PN-JS/2018 prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl

Przed upływem terminem składania ofert dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/pn/mswia/demand/notice/public/2911/details

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, następnie zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie „OnePlace - INSTRUKCJA WYKONAWCY [Konto BASIC - Zakres stosowania: rejestracja, logowanie]” dostępne pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementID=Zaloguj w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

  • pod numerem telefonu: 22 576-87-90
  • pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

 

Metryczka

Data publikacji 23.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Sajdak
do góry