Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-24-BAF-PN-MG/2018

Dostawa mebli ich montaż.

Metryczka

Data publikacji 07.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Golc
Osoba udostępniająca informację:
Monika Golc
do góry