Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-20-DT-PN-BS/2018

Świadczenie usług utrzymaniowych i wsparcia technicznego dla Podstawowego Ośrodka Krajowego oraz Zapasowego Ośrodka Krajowego Sytemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Metryczka

Data publikacji 06.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Skrzypczak
do góry