Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018

Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy

Metryczka

Data publikacji 31.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kryształowicz Biuro Zamówień Publicznych / Wydział Prowadzenia Postępowań
do góry