Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-18-BAF-PN-MG/2018

Zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli biurowych.

Metryczka

Data publikacji 03.08.2018
Data modyfikacji 09.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Golc
Osoba modyfikująca informację:
Monika Golc
do góry