Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018

Zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej

Metryczka

Data publikacji 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kryształowicz Biuro Zamówień Publicznych / Wydział Prowadzenia Postępowań
do góry