Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-12-BAF-PN-MG/2018

Zakup i sukcesywna dostawa z montażem mebli biurowych.

Metryczka

Data publikacji 06.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Jabłońska
do góry