Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-13-BAF-PN-SJ/2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132B w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 22.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Jabłońska
do góry