Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-1-DT-PN-TK/2018

Świadczenie usług utrzymania i rekonfiguracji Systemu Kopii Bezpieczeństwa dla SI CPR oraz SWD PRM

Metryczka

Data publikacji 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kryształowicz Biuro Zamówień Publicznych / Wydział Prowadzenia Postępowań
do góry