Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-2-DT-PN-MG/2018

Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla infrastruktury sprzętowej dla Podsystemu Zintegrowanej Łączności w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym

Metryczka

Data publikacji 15.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Golc
Osoba udostępniająca informację:
Monika Golc
do góry