Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

BZP-WPP-2374-2-4-BAF-PN-SJ/2018

Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA

Metryczka

Data publikacji 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Jabłońska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Jabłońska
do góry