Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
41. BZP-ZZP-2374-2-43-DT-4.8-UM/2018 „Zakup usługi dostępu do sieci Internet” 16 lipca 2018 r. do godz. 09:00
42. BZP-ZZP-2374-2-37-DKS-4.8-MZ/2018 „Usługa polegająca na projektowaniu grafik prezentujących działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), promujących inicjatywy MSWiA i inne działania promocyjne podejmowane przez MSWiA, zwanych dalej „grafikami”, ich wykonaniu na podstawie ścisłych ustaleń z Zamawiającym wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do grafik oraz przekazaniem edytowalnych plików (nośników) źródłowych wykonanych grafik”. 29 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
43. BZP-ZZP-2374-2-38-DPP-4.8-AS/2018 Wykonanie Rocznego Raportu z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, dofinansowanych i realizowanych we wszystkich celach szczegółowych wsparcia Programu 22.06.2018 do godz.12.00
44. BZP-ZZP-2374-2-41-DAP-4.8-IJS/2018 Opracowanie merytoryczne publikacji podsumowującej doświadczenie z realizacji projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". 18.06.2018 r. do godz. 10.00
45. BZP-ZZP-2374-2-33-DPP-4.8-AS/2018 Wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu materiałów promocyjnych odblaskowych z logo programu „Razem bezpieczniej” i logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 04.06.2018 r godz. 14.00
46. BZP-ZZP-2374-2-24-DAiPM-4.8-IJS/2018 Opracowanie merytoryczne publikacji podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie" 04.06.2018 r. do godz. 10.00
47. BZP-ZZP-2374-2-25-DBI-4.8-AS/2018 Wykonanie modernizacji sieci TCP/IP monitoringu wraz z przyłączeniem kamer w obiekcie Rakowiecka 2a do systemu centralnego, z uwzględnieniem zakupu licencji oprogramowania systemu oraz opracowaniem technicznej dokumentacji powykonawczej. 16.05.2018 r. do godz. 12.00
48. BZP-ZZP-2374-2-18-BAF-4.8-MZ/2018 Czterokrotne wykonanie przeglądu i konserwacji maszyn ogrodniczych będących w posiadaniu MSWiA (po okresie zimowym oraz przed okresem zimowym). 15.05.2018 r. do godz. 12:00
49. BZP-ZZP-2374-2-22-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonywanie usług ogrodniczych na terenie nieruchomości MSWiA w Warszawie. 08.05.2018 r. do godz. 15.00
50. BZP-ZZP-2374-2-21-DAP-4.8-AS/2018 Usługa polegająca na zamieszczaniu w prasie – w tygodniku lub dwutygodniku o zasięgu ogólnopolskim o tematyce poradniczo-prawnej dla samorządowców lub pracowników administracji publicznej – artykułów dotyczących realizowanych przez Departament Administracji Publicznej MSWiA projektów w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w tym korekta techniczna treści, obróbka zdjęć i plików graficznych, łamanie, skład komputerowy). 23.04.2018 r. do godz. 14.00
do góry