Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
31. BZP-ZZP-2374-2-62-DT-4.8-MZ/2018 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej Alarm112 działającej na telefonach z systemem iOS 29.08.2018 do godz. 12:00
32. BZP-ZZP-2374-2-64-BAF-4.8-MZ/2018 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2018, nieużywanego samochodu osobowego 24.08.2018 do godz. 10:00
33. BZP-ZZP-2374-2-68-DKS-4.8-MZ/2018 Dostawa 4 szt. 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL ML MULTI Team Subscr. do 17.08.2018 r. do godz. 12:00
34. BZP-ZZP-2374-2-67-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu ekspertyzy technicznej istniejącej instalacji wentylacji znajdującej się w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie. 29.08.2018 r. do godz. 12:00
35. BZP-ZZP-2374-2-52-DKS-4.8-UM/2018 „Rozbudowa, dodanie nowych funkcjonalności w aplikacji „Moja Komenda ” na platformy iOS i Android, w ty m w systemie CMS, oraz utrzymanie aplikacji „Moja Komenda” na serwerach” 14.08.2018 r. do godz- 15:00
36. BZP-ZZP-2374-2-63-DBI-4.8-AS/2018 „Zakup wraz Z dostawą skanera dokumentowego z automatycznym podajnikiem oryginałów, spełniającego wymagania normy ochrony elektromagnetycznej SDIP-27 Level A:” do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00
37. BZP-ZZP-2374-2-61-DKS-4.8-MZ/2018 Dostawa 4 szt. 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie Creative Cloud for teams All Apps do dnia 08.08.2018 r. do godz. 10:00
38. BZP-ZZP-2374-2-57-BAF-4.8-MZ/2018 Wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu ekspertyzy technicznej istniejącej instalacji wentylacji znajdującej się w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie 07.08.2018 r. do godz. 13:00
39. BZP-ZZP-2374-2-58-DT-4.8-UM/2018 Zakup usługi dostępu do sieci Internet 24 lipca 2018 r. do godz. 12:00
40. BZP-ZZP-2374-2-56-BAF-4.8-AS/2018 „Zakup wraz z dostawą szaf metalowych do przechowywania dokumentów niejawnych ” 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00
do góry