Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
21. BZP-ZZP-2374-2-94-BAF-4.8-MF/2018 Zakup sprzętu gastronomicznego: Chłodnia STALGAST 880405 - 1 szt., Szafa mroźnicza STALGAST 880406- 1 szt., Zmywarko-wyparzarka LOZAMET ZK 07.6EP z dozownikiem płynu myjącego - 1 szt. lub równoważne zgodne wymogami opisanymi w pkt II, załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 3 października 2018 r. do godz. 14:00.
22. BZP-ZZP-2374-2-101-BAF-4.8-AS/2018 Dostawa szyfrowanych pendrive’ów 16 GB w ilości 54 sztuk, model Kingston Data Traveler Vault Privacy 3.0 bądź produkt równoważny 28 września 2018 r. do godz. 14:00
23. BZP-ZZP-2374-2-81-DBI-4.8-UM/2018 Rozbudowę systemów bezpieczeństwa na potrzeby utworzenia strefy ochronnej II i magazynu broni 02.10.2018 r. do godz. 13:00
24. BZP-ZZP-2374-2-82-DT-4.8-UM/2018 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na okres 12 miesięcy 01.10.2018 r. do godz. 11:00
25. BZP-ZZP-2374-2-74-BAF-4.8-UM/2018 Wykonanie i montaż zabudów pokoi socjalnych oraz sekretariatu 02.10.2018 r. do godz. 10:00
26. BZP-ZZP-2374-2-91-BAF-4.8-UM/2018 Zakup porcelany 20.09.2018 r. do godz. 14:00
27. BZP-ZZP-2374-2-79-BAF-4.8-MZ/2018 zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2018, nieużywanego samochodu osobowego 11.09.2018 do godz. 14:00
28. BZP-ZZP-2374-2-78-DB-4.8-UM/2018 „Zakup skanera dokumentowego A4 z automatycznym podajnikiem oryginałów, spełniającego wymagania klasy bezpieczeństwa elektromagnetycznego SDIP-27 Level A" zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia. do 5 września 2018 r. do godz. 10:00
29. BZP-ZZP-2374-2-73-DKS-4.8-UM/2018 „Rozbudowa, dodanie nowych funkcjonalności w aplikacji „Moja Komenda ” na platformy iOS i Android, w tym w systemie CMS, oraz utrzymanie aplikacji „Moja Komenda ” na serwerach ” 27 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00
30. BZP-ZZP-2374-2-71-DB-4.8-MZ/2018 Zakup 2 szt. niszczarek do dokumentów o poziomie bezpieczeństwa P5/O4/T5/E4/F2 spełniających wymagania normy DIN 66399 wraz z akcesoriami. 28.08.2018 do godz. 10:00
do góry