Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
11. BZP-ZZP-2374-2-113-BAF-4.8-AS/2018 „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 30kVA - 35kVA do budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie wraz ze świadczeniem usług serwisowych i konserwacyjnych (przeglądów) w okresie gwarancji” 14 listopada 2018 r. do godz. 9:00
12. BZP-ZZP-2374-2-115-BAF-4.8-UM/2018 Zakup, dostawa i montaż metalowych regałów archiwalnych jezdnych (korbowych) i stacjonarnych w 4 pomieszczeniach budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do 13 listopada 2018 r. do godz. 14:00
13. BZP-ZZP-2374-2-116-DT-4.8-AS/2018 „Zakup serwera na potrzeby wirtualizacji 13 listopada 2018 r. do godz. 12:00
14. BZP-ZZP-2374-2-118-DT-4.8-UM/2018 "Zakup z dostawą informatycznych podzespołów, akcesoriów komputerowych oraz akcesoriów komunikacyjnych" 13.11.2018 r. do godz. 11:00
15. BZP-ZZP-2374-2-105-BAF-4.8-MZ/2018 Zakup i dostawa prasy codziennej oraz wydawnictw specjalistycznych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 6 listopada 2018 r. do godz. 12:00
16. BZP-ZZP-2374-2-110-BAF-4.8-MZ/2018 zakup mebli wraz z montażem do obiektów MSWiA w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, ul. Batorego 5, ul. Rakowieckiej 2a 8 listopada 2018 r. do godz. 14:00
17. BZP-ZZP-2374-2-109-BAF-4.8-MZ/2018 zakup mebli gabinetowych do obiektów MSWiA w Warszawie przy ul. Batorego 5, ul. Rakowieckiej 2a, ul. Domaniewskiej 36/38 8 listopada 2018 r. do godz. 14:00
18. BZP-ZZP-2374-2-85-DKS-4.8-MZ.2018 codzienny monitoring prasy ogólnopolskiej i regionalnej, programów radiowych, telewizyjnych i porali internetowych na lata 2019-2020 22.10.2018 r. do godz. 10:00
19. BZP-ZZP-2374-2-98-BAF-4.8-AS/2018 „Zakup i dostawa lodówek, zmywarek i kuchenek mikrofalowych” 10 października 2018 r. do godz. 11:00
20. BZP-ZZP-2374-2-99-DAP-4.8-AS/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie badania Omnibus na temat satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, w szczególności w zakresie dostępności, terminowości, komunikatywności, kompetencji, uprzejmości i prezencji urzędników 9 października 2018 r. do godz. 12:00
do góry