Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

BZP-ZZP-2374-2-120-DT-4.8-AS/2018

Część I - zakup usługi konserwacji i naprawy urządzeń drukujących użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część II - zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, oryginalnych lub refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.11.2018
Data modyfikacji 15.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szczepanik BZP
Osoba modyfikująca informację:
Adam Nowakowski
do góry