Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ulegają zmianie zasady dotyczące osobistego składania dokumentów w postępowaniach u udzielenie zamówienia publicznego, tj. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, próbek,  wyjaśnień , uzupełnień, odwołań oraz pozostałych dokumentów.

W/w dokumenty będą przyjmowane w punkcie podawczym (okienko MSWIA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –wejście  od ul. Rakowieckiej 2A. Biuro przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Wobec powyższego prosimy o staranne opisywanie poszczególnych postępowań oraz oznaczanie kopert /opakowań (np. „OFERTA”) w sposób wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu umożliwienia ich identyfikacji.

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia wyłączone spod ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-ZZP-2374-2-138-BAF-4.8-UM/2018 Zakup, dostawa i montaż metalowych regałów archiwalnych jezdnych (korbowych) i stacjonarnych w 4 pomieszczeniach budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do 7 stycznia 2019 r. do godz. 14:00
2. BZP-ZZP-2374-2-122-DT-4.8-UM/2018 Opracowanie: Analiza uwarunkowań techniczno-organizacyjnych umożliwiających migrację systemów PABX Sieci Łączności Rządowej do rozwiązań opartych o protokół IP do 21 grudnia 2018 r. do godz. 10:00
3. BZP-ZZP-2374-2-134-BAF-4.8-MZ/2018 zakup mebli gabinetowych do obiektów MSWiA w Warszawie 13 grudnia 2018 r. do godz. 12:00
4. BZP-ZZP-2374-2-133-DT-4.8-UM/2018 Zakup wraz z dostawą szyfrowanych dysków zewnętrznych i pendrive’ów do 7 grudnia do godz. 13:00
5. BZP-ZZP-2374-2-117-DKS-4.8-UM/2018 Hosting dedykowany oraz łącze telekomunikacyjne i świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych i administracyjnych serwerów i firewalla do 3 grudnia 2018 r. do godz. 11:00
6. BZP-ZZP-2374-2-120-DT-4.8-AS/2018 Część I - zakup usługi konserwacji i naprawy urządzeń drukujących użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część II - zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, oryginalnych lub refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 27 listopada 2018 r. do godz.: 14:00
7. BZP-ZZP-2374-2-127-DPP-4.8-UM/2018 Zakup i dostawa kasków narciarskich i rowerowych na potrzeby ogólnopolskiej kompanii społecznej w ramach programu „Razem bezpieczniej 29 listopada 2018 r. do godz. 11:00
8. BZP-ZZP-2374-2-125-DT-4.8-MZ/2018 zakup 10 sztuk laptopów 26 listopada 2018 r. do godz. 11:00
9. BZP-ZZP-2374-2-124-DPP-4.8-AS/2018 Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego spotu filmowego o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i tzw. dopalaczy, dotyczącego bezpieczeństwa publicznego na potrzeby ogólnopolskiej kampanii społecznej. 22 listopada 2018 r. do godz.: 14:00
10. BZP-ZZP-2374-2-119-DT-4.8-AS/2018 „Zakup wraz z dostawą firewall” 15 listopada 2018 r. do godz. 12:00
do góry