Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Archiwum - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Archiwum

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia w trybie ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-WPP-2374-2-22/022-BKSiO-US-IJS/2017 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i funkcjonariuszy MSWiA oraz osób towarzyszących 03.08.2017 r. godz. 10.00 zmieniony na 10.08.2017 r. do godz. 10.00
2. BZP-ZPP-2374-2-27/027-BKSiO-138o-KR/2017 Cykl dwudniowych szkoleń z aplikacji biurowych MS Office (Power Point, Word, Excel, Access, Outlook). 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00
do góry