Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

W poniższym linku znajdują się informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Klauzula informacyjna – zamówienia w trybie ustawy Pzp

 

Lp. Nr referencyjny Przedmiot Termin składania ofert
1. BZP-WPP-2374-2-25-BAF-US-SJ/2018 Usługi cateringowe na potrzeby konferencji, seminariów i sympozjów organizowanych przez MSWiA 18.10.2018 r. do godz. 10:00
do góry