Dialog techniczny

Dialog techniczny - Budowa / udostępnienie wraz z kastomizacją systemu informatycznego do udzielania zamówień publicznych w MSWiA wraz z usługą wsparcia technicznego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę / udostępnienie wraz z kastomizacją systemu informatycznego do udzielania zamówień publicznych w MSWiA wraz z usługą wsparcia technicznego

Metryczka

Data publikacji 18.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kryształowicz Biuro Zamówień Publicznych / Wydział Prowadzenia Postępowań
do góry