Dialog techniczny

Dialog techniczny - Budowa systemu telefonii stacjonarnej opartej o technologię VoIP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z dostawą niezbędnych komponentów technicznych i wdrożeniem.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę systemu telefonii stacjonarnej opartej o technologię VoIP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z dostawą niezbędnych komponentów technicznych i wdrożeniem.

Metryczka

Data publikacji 02.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kryształowicz Biuro Zamówień Publicznych / Wydział Prowadzenia Postępowań
do góry