Departament Prawny - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Prawny

Stan rozpatrywania spraw: tel. (22) 845-22-99

Pisma wpływające do Departamentu Prawnego są załatwiane według daty ich wpływu, z tym że w pierwszej kolejności rozpatrywane są sprawy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto pierwszeństwo w tym zakresie przysługuje pismom, w których treści zakreślono – inny niż wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego – termin ich załatwienia. Dla każdego z wydziałów Departamentu Prawnego prowadzony jest osobny rejestr wpływających do załatwienia spraw.

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Kęcka-Iwan
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry