Biuro Ministra - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Biuro Ministra

Stan przyjmowanych spraw: tel. 22 60-117-85 Skargi i wnioski: tel. (22) 601-43-66, e-mail: kancelaria.glowna@msw.gov.pl

W Biurze Ministra sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stan przyjmowanych spraw:

tel. 22 60-117-85

W ramach Biura Ministra działa Wydział Skarg i Wniosków, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  1. przyjmuje i rozpatruje skargi, wnioski lub petycje wpływające do Ministerstwa, 
  2. rozpatruje skargi na komórki organizacyjne Ministerstwa z zastrzeżeniem skarg w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
  3. rozpatruje wnioski dotyczące komórek organizacyjnych Ministerstwa, 
  4. obsługuje przyjęcia obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Ministra lub wyznaczonych przez niego zastępców, 
  5. nadzoruje przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

Skargi i wnioski: tel. (22) 601-43-66, e-mail: kancelaria.glowna@msw.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 15.07.2003
Data modyfikacji 18.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry