Departament Teleinformatyki - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Teleinformatyki

Stan przyjmowanych spraw: (22) 602-83-29

Sprawy wpływające do Departamentu Teleinformatyki są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Ministerstwie oraz przepisami prawa.

 

Stan załatwianych spraw: (22) 602-83-29

Metryczka

Data publikacji 04.01.2013
Data modyfikacji 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Siciarek - Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry