Załatwianie spraw

Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego

Stan przyjmowanych spraw: tel. (22) 601-52-07

Sprawy wpływające do Departamentu są przyjmowane i  rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Ministerstwie oraz przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Metryczka

Data publikacji 10.05.2012
Data modyfikacji 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry