List intencyjny - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

List intencyjny

LIST INTENCYJNY


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5,

zaprasza do współpracy podmioty specjalizujące się w obszarze kompleksowych rozwiązań systemów wideokonferencyjnych.

Przedmiotem współpracy będzie nieodpłatne przekazanie do testowania systemu wideokonferencyjnego, składającego się z co najmniej dwóch terminali wideokonferencyjnych, serwera zarządzającego oraz mostka do zestawiania wideopołączeń.

Udostępniony do testów system, powinien zapewniać interoperacyjność i integrację z urządzeniami sieci wideokonferencyjnej resortu SWiA oraz zdolność do efektywnej współpracy w celu zapewnienia dostępu użytkownikom do usług świadczonych w sieci.

Urządzenia przekazane do testów będą weryfikowane przez Ministerstwo SWiA pod kątem poprawnej współpracy z systemem wideokonferencyjnym SŁR, który składa się z urządzeń CISCO Telepresence i VCON oraz systemem wideokonferencyjnym resortu SWiA składającego się z serwera zarządzającego siecią wideokonferencyjną Polycom CMA 4000, a także z serwerem Polycom RMX 2000, serwerem nagrywania RSS 4000 oraz z serwerem Polycom VBP NAT/Firewall.

Szczegółowe parametry techniczne wymagane dla prawidłowej współpracy urządzeń przekazanych do testowania, będą udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów.

Przyjęcie systemu wideokonferencyjnego do testowania, zostanie dokonane w formie umowy użyczenia, na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

Niniejszy list intencyjny nie tworzy żadnych zobowiązań, w szczególności nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Osoba do kontaktów:
Pan Robert Napora – Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – tel: (22) 60 148 11 (815-1615) e-mail: robert.napora@mswia.gov.pl.

 

do góry