Realizacja wypłat rekompensat

Komunikatu nr 12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w grudniu 2018 r. 285 rekompensat na łączną kwotę 10 984 248,00 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 46
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 4
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 18
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 22
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 24
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 18
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 32
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 5
 9. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 46
 10. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 12
 11. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 16
 12. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
 13. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 41

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca listopada 2018 r. ogółem 73 186 rekompensat na kwotę 4 489 169 402,82 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 2 912 rekompensat na kwotę 205 614 384,56 zł.

Metryczka

Data publikacji 06.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry