Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 11/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w listopadzie 2018 r. 249 rekompensat na łączną kwotę 9 473 502,26 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 36
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 1
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 8
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 9
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 21
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 9
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 53
 8. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 2
 9. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 16
 10. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 38
 11. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 6
 12. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 3
 13. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 47

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca października 2018 r. ogółem 72 932 rekompensaty na kwotę 4 479 823 521,61 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 2 658 rekompensat na kwotę 196 268 503,35 zł.

Metryczka

Data publikacji 15.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry