Realizacja wypłat rekompensat

Komunikatu nr 10/2018 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w październiku 2018 r. 183 rekompensaty na łączną kwotę 11 308 559,51 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 49
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 10
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 13
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 6
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 8
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 3
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 12
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 6
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 4
 10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 11
 11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 47
 12. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 14

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca września 2018 r. ogółem 72 738 rekompensat na kwotę 4 468 416 812,69 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 2 464 rekompensaty na kwotę 184 861 794,43 zł.

Metryczka

Data publikacji 10.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry