Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 9/2018 z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę we wrześniu 2018 r. 267 rekompensat na łączną kwotę 33 828 683,91 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 38
 2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 3
 3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 7
 4. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 74
 5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 12
 6. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 10
 7. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 1
 8. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 12
 9. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 25
 10. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 40
 11. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
 12. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 44

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca sierpnia 2018 r. ogółem 72 473 rekompensaty na kwotę 4 434 079 329,59 zł.

W 2018 r. wypłacono łącznie 2 199 rekompensat na kwotę 150 524 311,33 zł.

Metryczka

Data publikacji 12.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Nowakowski
do góry