Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 8/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w sierpniu 2018 r. 356 rekompensat na łączną kwotę 22 313 895,61 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 48
 2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 5
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 21
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 8
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 39
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 2
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 45
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 12
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 10
 10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 42
 11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 48
 12. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 36
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 6
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 34

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2018 r. ogółem 72 132 rekompensaty na kwotę 4 411 934 707,90 zł.

W 2018 r. wypłacono łącznie 1 858 rekompensat na kwotę 128 379 689,64 zł.

Metryczka

Data publikacji 07.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry