Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 7/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w lipcu 2018 r. rekompensat na łączną kwotę 6 155 825,71 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 57
 2. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 6
 3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 2
 4. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 3
 5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 10
 6. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 26
 7. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 7
 8. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 22
 9. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 17
 10. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 5
 11. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 7
 12. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 73

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca czerwca 2018 r. ogółem 71 892 rekompensaty na kwotę 4 405 992 534,26 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 1 618 rekompensat na kwotę 122 437 516,00 zł.

Metryczka

Data publikacji 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry