Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 6/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w czerwcu 2018 r. 312 rekompensat na łączną kwotę 37 190 218,99 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 42
 2. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 17
 3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 15
 4. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 41
 5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 32
 6. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 29
 7. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 1
 8. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 2
 9. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 14
 10. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 33
 11. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 25
 12. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 4
 13. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 57

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca maja 2018 r. ogółem 71 594 rekompensaty na kwotę 4 369 276 784,57 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 1 320 rekompensat na kwotę 85 721 766,31 zł.

Metryczka

Data publikacji 12.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry