Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 5/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w maju 2018 r. 239 rekompensat na łączną kwotę 9 071 442,09 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 54
 2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 14
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 21
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 7
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 1
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 28
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 17
 8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 25
 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 1
 10. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 2
 11. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 8
 12. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 6
 13. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 17
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 38

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca kwietnia 2018 r. ogółem 71 347 rekompensat na kwotę 4 359 924 810,64 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 1 073 rekompensaty na kwotę 76 369 792,38 zł.

Metryczka

Data publikacji 09.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry