Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 4/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w kwietniu 2018 r. 209 rekompensat na łączną kwotę 16 097 344,13 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 38
 2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 12
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 16
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 21
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 1
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 17
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 28
 8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 14
 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 3
 10. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 1
 11. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 14
 12. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 5
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 38

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca marca 2018 r. ogółem 71 132 rekompensaty na kwotę 4 343 361 351,31 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 858 rekompensat na kwotę 59 806 333,05 zł.

 

Metryczka

Data publikacji 10.04.2018
Data modyfikacji 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry