Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 3/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w marcu 2018 r. 260 rekompensat na łączną kwotę 16 103 077,71 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 62
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 23
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 20
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 9
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 20
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 11
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 46
 8. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 30
 9. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 13
 10. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 3
 11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 23

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lutego 2018 r. ogółem 70 877 rekompensat na kwotę 4 327 509 556,09 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 603 rekompensaty na kwotę 43 954 537,83 zł.

Metryczka

Data publikacji 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Michałowski Departament Komunikacji Społecznej
do góry