Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 2/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w lutym 2018 r. 331 rekompensat na łączną kwotę 34 120 584,23 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 89
 2. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 9
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 22
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 20
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 3
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 29
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 8
 8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 49
 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 7
 10. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 5
 11. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 24
 12. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 13
 13. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 14
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 39

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca stycznia 2018 r. ogółem 70 534 rekompensaty na kwotę 4 292 797 388,51 zł.
W 2018 r. wypłacono łącznie 260 rekompensat na kwotę 9 242 370,25 zł.

Metryczka

Data publikacji 09.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry