Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w styczniu 2018 r. 255 rekompensat na łączną kwotę 9 133 037,30 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 59
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 20
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 14
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 4
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 8
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 3
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 25
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 13
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 4
 10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 18
 11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 26
 12. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 29
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 9
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 23

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca grudnia 2017 r. ogółem 70 274 rekompensaty na kwotę 4 283 555 018,26 zł.
W 2017 r. wypłacono łącznie 3 344 rekompensaty na kwotę 210 294 703,44 zł.

Metryczka

Data publikacji 08.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry