Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 12/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w grudniu 2017 r. 397 rekompensat na łączną kwotę 22 682 656,34 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 147
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 14
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 48
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 5
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 24
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 21
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 42
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 8
 9. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 25
 10. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 32
 11. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – 6
 12. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 25

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca listopada 2017 r. ogółem 69 880 rekompensat na kwotę 4 263 374 139,08 zł.
W 2017 r. wypłacono łącznie 2 950 rekompensat na kwotę 190 113 824,26 zł.

Metryczka

Data publikacji 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry