Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 11/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 26 października
2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w listopadzie 2017 r. 285 rekompensat na łączną kwotę 14 754 254,96 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 98
 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 3
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 7
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 7
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 3
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 15
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 21
 8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 43
 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 11
 10. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 8
 11. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 16
 12. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 15
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 6
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 32

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca października 2017 r. ogółem 69 601 rekompensat na kwotę 4 248 769 995,76 zł.
W 2017 r. wypłacono łącznie 2 671 rekompensat na kwotę 175 509 680,94 zł.

Metryczka

Data publikacji 10.11.2017
Data modyfikacji 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry