Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 10/2017 z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 28 września 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w październiku 2017 r. 256 rekompensat na łączną kwotę 10 628 102,95 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 66

 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 2

 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim– 23

 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 7

 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie– 23

 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie– 31

 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu– 21

 8. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku– 56

 9. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 9

 10. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1

 11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 17

   

  Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca września 2017 r. ogółem 69 346 rekompensat na kwotę 4 237 114 950,02 zł.
  W 2017 r. wypłacono łącznie 2 416 rekompensat na kwotę 163 854 635,20 zł.

Metryczka

Data publikacji 06.10.2017
Data modyfikacji 10.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry