Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 9/2017 z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę we wrześniu 2017 r. 266 rekompensat na łączną kwotę 30 678 810,99 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 41
 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 5
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 17
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 5
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 8
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 21
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 29
 8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 31
 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  – 16
 10. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 1         
 11. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 15
 12. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 22
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 54

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca sierpnia 2017 r. ogółem 69 097 rekompensat na kwotę 4 207 997 198,13 zł. W 2017 r. wypłacono łącznie 2 167 rekompensat na kwotę  134 736 883,31 zł.  

Metryczka

Data publikacji 08.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Trzęsiara
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry