Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 8/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w sierpniu 2017 r. 281 rekompensat na łączną kwotę 17 523 391,78 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 84
 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 8
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 3
 4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 9
 5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 5
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 15
 7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 7
 8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 23
 9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  – 4
 10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 17
 11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 29
 12. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 43
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 29

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2017 r. ogółem 68 808 rekompensat na kwotę 4 190 426 085,46 zł. W 2017 r. wypłacono łącznie 1878 rekompensat na kwotę  117 165 770,64 zł. 

Metryczka

Data publikacji 07.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry