Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 7/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w lipcu 2017 r. 261 rekompensat na łączną kwotę 10 987 028,13  .

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 40
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 6
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 8
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 11
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 13
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 25
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 39
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  – 12
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 3          
 10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 35
 11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 18
 12. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 35
 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 15

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca czerwca 2017 r. ogółem 68 546 rekompensat na kwotę 4 179 616 552,11 zł. W 2017 r. wypłacono łącznie 1616 rekompensat na kwotę  106 356 237,29 zł. 

Metryczka

Data publikacji 12.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry