Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 4/2017 z dnia z dnia 6 kwietnia 2017 r.

                                  K O M U N I K A T  nr 4/2017

                                z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w kwietniu 2017 r. 330 rekompensat na łączną kwotę 24 076 600,34 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 72
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 14
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 18
 4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 4
 5. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 7
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – 28
 7. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 43
 8. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  – 3
 9. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 3              
 10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 42
 11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 24
 12. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – 6
 13. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 5
 14. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 8
 15. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 53

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca marca 2017 r. ogółem 67 682 rekompensat na kwotę 4 123 005 163,91 zł. W 2017 r. wypłacono łącznie 752 rekompensat na kwotę  49 744 849,09 zł.  

Metryczka

Data publikacji 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Trzęsiara
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry