Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 3/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

K O M U N I K A T nr 3/2017
z dnia 13 marca 2017 r.


w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w marcu 2017 r. 415 rekompensat na łączną kwotę 28 289 118,24 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do MSWiA następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 106
2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 10
3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 33
4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – 40
5. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 8
6. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – 20
7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 33
8. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu – 55
9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 15
10. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – 32
11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 19
12. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 10
13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 1
14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 33

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lutego 2017 r. ogółem 67 288 rekompensat na kwotę 4 098 816 579,65 zł.

W 2017 r. wypłacono łącznie 358 rekompensat na kwotę 25 556 264,83 zł.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry