Realizacja wypłat rekompensat

Komunikat nr 2/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

K O M U N I K A T  nr 2/2017

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uprzejmie informuje, że w dniu 27 stycznia 2017 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w lutym 2017 r. 73 rekompensat na łączną kwotę 3 018 957,76 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do BGK następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

  1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 24
  2. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  – 15
  3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – 9
  4. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  – 5
  5. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – 4
  6. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  – 5
  7. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – 11

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca stycznia 2017 r. ogółem 67 202 rekompensat na kwotę 4 095 723 856,72 zł.          

W 2017 r. wypłacono łącznie 272 rekompensaty na kwotę 22 463 541,90 zł.

Metryczka

Data publikacji 06.03.2017
Data modyfikacji 06.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry