Gdzie zrealizuję swoją sprawę? - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Gdzie zrealizuję swoją sprawę?

Z uwagi na liczne pytania od osób zainteresowanych kwestiami związanymi z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. podaje się poniżej dane teleadresowe urzędów wojewódzkich właściwych w zakresie ww. ustawy, w celu ułatwienia osobom zainteresowanym dostępu do informacji w kwestii realizacji uprawnień z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Lp.

Województwo

Adres urzędu

Nazwa Wydziału

nr telefonu

do Sekretariatu

Nazwa i nr telefonu

Komórek do spraw

zabużańskich

Nr faxu

do Sekretariatu

Wydziału

1.

Dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa
i Środowiska

(071) 340 60 12

Oddział Mienia Zabużańskiego

(071) 340 63 56

(071) 340 68 79

2.

Kujawsko - Pomorskie

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości

(052) 349 77 50

Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione poza granicami RP

(052) 349 77 45

(052) 349 77 52

3.

Lubelskie

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

Wydział Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa

(081) 742 43 75

(081) 742 42 08

Oddział Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami

(081) 742 42 86

(081) 742 44 06

4.

Lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

(095) 711 54 43

(095) 711 53 60

Oddział Mienia Zabużańskiego

(095) 711 55 70

(095) 711 53 60

5.

Łódzkie

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

(042) 664 18 00

(042) 664 18 03

Oddział Wywłaszczeń
i Odszkodowań

(042) 664 18 28

(042) 664 18 04

6.

Małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości

(012) 392 14 32

Oddział Rekompensat

(012) 392 13 66

(012) 392 13 57

7.

Mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości

(022) 695 60 29

Oddział Rekompensat

(22) 695 62 56

(022) 620 08 21

8.

Opolskie

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wydział Infrastruktury
i Nieruchomości

(077) 452 49 00

Oddział Gospodarki Nieruchomościami
i Mienia Zabużańskiego

(077) 452 44 59

(77) 441 52 73

9.

Podkarpackie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Wydział Nieruchomości

(017) 867 19 19

Oddział Nieruchomości Rolnych i Mienia Zabużańskiego

(017) 867 13 26

(017) 867 19 68

10.

Podlaskie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

Wydział Nieruchomości
i Geodezji

(085) 743 93 52

Oddział Gospodarki Nieruchomościami

(085) 743 95 82

(085) 743 93 79

11.

Pomorskie

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

(058) 307 75 08

Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

(058) 307 74 37

(058) 305 89 67

12.

Śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

(032) 207 74 08

Oddział Mienia Zabużańskiego

(032) 207 74 05

(032) 207 74 30

13.

Świętokrzyskie

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości

(041) 342 18 76

(041) 342 14 22

Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia

(041) 342 18 01

(041) 342 13 66

14.

Warmińsko - Mazurskie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olszynie

Al. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

Wydział Infrastruktury, Geodezji
i Rolnictwa

(089) 523 25 61

Oddział Rekompensat

(089) 523 24 97

(089) 523 25 62

15.

Wielkopolskie

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

(061) 854 12 33

(061) 853 28 73

Oddział Gospodarki Gruntami Rolnymi
i Rewindykacji

(061) 854 16 95

(061) 854 15 81

16.

Zachodnio - pomorskie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

(091) 43036 93

Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat

(091) 430 36 41

(091) 434 53 62

 

W ramach struktury organizacyjnej MSWiA sprawami zabużańskimi zajmuje się Departament Administracji Publicznej (tel. 022 695 87 35, fax 022 695 88 83).

Metryczka

Data publikacji 06.03.2017
Data modyfikacji 06.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry