Sprawy obywatelskie

Informacja o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodów regulowanych inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

Minister kierujący działem:
MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 
Zawód:
STRAŻAK
Wymagane wykształcenie:
co najmniej średnie
Wymagania kwalifikacyjne:
ukończenie szkolenia podstawowego odpowiadającego programowi nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej
Dodatkowe wymagania:
spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52,
poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie staż adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożartnictwa lub strażaka (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1584)
 
Standard kształcenia w zawodzie strażak: http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
 
 
Zawód:
TECHNIK POŻARNICTWA
Wymagane wykształcenie:
co najmniej średnie
Wymagania kwalifikacyjne:
posiadanie tytułu zawodowego technika pożarnictwa
Dodatkowe wymagania:
spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52,
poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie staż adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożartnictwa lub strażaka (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1584)
Standard kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa: http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/

  

Zawód:
INŻYNIER POŻARNICTWA
Wymagane wykształcenie:
Wyższe
Wymagania kwalifikacyjne:
Posiadanie tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa
Dodatkowe wymagania:
spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52,
poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie staż adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożartnictwa lub strażaka (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1584)
 
Standard kształcenia w zawodzie inżynier pożarnictwa: http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/

Staż adaptacyjny można odbyć w jednostce ochrony przeciwpożarowej o której mowa w art. 15 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochornie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, późn. zm.), w której ma być odbywany staż adaptacyjny, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”
Jednostki organizacyjne
PSP:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Os. Zgody 18
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27

 

Adresy jednostek ochrony przeciwpożarowej dostępne są w Komendach Wojewódzkich PSP

Metryczka

Data publikacji 04.08.2004
Data modyfikacji 02.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry