Dz. U. z 2018 r. poz. 286 - 2018 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz. U. z 2018 r. poz. 286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie znaku graficznego Służby Ochrony Państwa

Dz. U. z 2018 r. poz. 286

Metryczka

Data publikacji 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry